- Website Reklamues & Ecommerce -

Website Reklamues

 • Ndërfaqe interaktve
 • Animacione kreative
 • Video slider
 • Faqe të brendshme
 • Ekspozim lokacioni
 • Reklamim rrjetesh sociale
 • Livechat integration
 • Whatsapp widget
 • SEO e brendshme
 • Google My Business setup
 • Responsiv në çdo pajisje
 • I shpejtë dhe i sigurt

Suporti është vjetor dhe negociohet në bazë të zhvillimit të webit.
Koha e zhvillimit të webit është në varësi të kërkesave.

Website Ecommerce

 • Panel Kontrolli
 • 5'000 Produkte
 • Integrim i 50 produkteve çdo ditë
 • Pagesa online
 • Njoftime me email
 • Ndërfaqe interaktve
 • Animacione kreative
 • Video slider
 • Faqe të brendshme
 • Ekspozim lokacioni
 • Reklamim rrjetesh sociale
 • Livechat integration
 • Whatsapp widget
 • SEO e brendshme
 • Google My Business setup
 • Responsiv në çdo pajisje
 • I shpejtë dhe i sigurt

Suporti është vjetor dhe negociohet në bazë të zhvillimit të webit.
Koha e zhvillimit të webit është në varësi të kërkesave.

Shembuj ide dhe funksione për webin e Lobby Home

Shembull për webin reklamues